MEMBERS OF THE DEPARTMENTAL BOARD OF ZOOLOGY AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY

1. Prof. P.O. Ubachukwu (Head of the Department)

2. Prof. F. C. Okafor

3. Prof. J. E. Eyo

4. Prof. B. O. Mgbenka

5. Prof. C. D. Nwani

6. Rev. Prof. I. C. Okoye

7. Mr. N.S. Oluah

8. Dr. V.C. Ejere DOWNLOAD CV

9. Dr. N. Ivoke

10. Dr. R.N.N. Obiezue

11. Dr.G.E. Odo

12. Dr. N. F. Oparaku

13. Dr. G.C Onyishi

14. Dr. C.I. Atama

15. Dr. F.N. Ekeh

16. Dr. N.E. Ezenwaji DOWNLOAD CV

17. Dr. N.E. Ekechukwu

18. Dr. I. E. Onah DOWNLOAD CV

19. Dr. J. E. Agwu

20. Dr. G. I. Ngwu

21. Mr. E.C. Odii DOWNLOAD CV

22. Mr. C. N. Asogwa

23. Mrs. C. A. Okolo

24. Ms. J. C. Madu

25. Dr. F. S. O. Ugwu

26. Ms. J. O. Okpasuo

27. Mrs. C. M. Ohanu

28. Mr. N. I. Ossai

29. Mrs. T. D. Melefa

30. Mr. F. A. Andong

31 Mr. G. N. Atamah

32. Mrs. E. A. Orji